Geneza powstania i charakterystyka działalności Szkolnego Klubu Młodych Wolontariuszy
 
Pomysł utworzenia Szkolnego Klubu Młodych Wolontariuszy zrodził się w czasie akcji charytatywnych organizowanych w ramach pracy samorządu świetlicy szkolnej, mających na celu zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka. Efekty tych akcji zawsze przekraczały oczekiwania organizatorów: włączali się w nie poza uczniami także rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Okazywało się, że w uczniach tkwią ogromne pokłady dobroci, chęci dzielenia się z innymi tym, co posiadają, gotowości ofiarowania bezinteresownie swojego czasu i pracy.
W październiku 2002r. powstał Szkolny Klub Młodych Wolontariuszy. Obecnie zrzesza w swoich szeregach uczniów z klas VII - VIII Szkoły Podstawowej nr 1. Myślą przewodnią naszej działalności są słowa Matki Teresy z Kalkuty: „ To co robimy, to tylko kropla w oceanie ( potrzeb), ale gdyby nie ta nasza praca, to ocean byłby pomniejszony o tę kroplę”.
Przynależność do klubu jest dobrowolna. Mamy stałych członków, ale w czasie większych akcji charytatywnych chętnych do pracy i do pomocy przybywa i poza wolontariuszami zrzeszonymi w klubie współpracują z nami uczniowie, rodzice i nauczyciele nie tylko naszej szkoły.
W SKMW pracują zarówno uczniowie bardzo zdolni jak i ci nie odnoszący sukcesów dydaktycznych, wzorowi uczniowie oraz młodzież z problemami wychowawczymi, która pomagając innym jednocześnie pomaga samej sobie. Wszyscy mamy jeden cel, obowiązują nas te same zasady pracy i każdy dostaje swoją szansę zrobienia czegoś dobrego bezinteresownie i dobrowolnie. Miarą naszego sukcesu jest najczęściej uśmiech na twarzy naszych podopiecznych.
 
Wolontariat - program i plan pracy

ROK SZKOLNY 2023/2024

W każdy piątek w naszej szkole realizujemy projekt muzyczne przerwy podczas którego na  przerwach rozbrzmiewa muzyka przygotowana przez Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski.
RELACJA FOTOGRAFCZNA

W ramach akcji ,,Bajka dla przedszkolaka" wolontariusze z naszej szkoły czytają bajki swoim młodszym kolegom z oddziałów zerowych.
RELACJA FOTOGRAFCZNA

Wolontariusze klas 7 naszej szkoły zorganizowali akcję „Sprzątania grobów”. Młodzież spotkała się na cmentarzu parafialnym w Koronowie. Wolontariusze przyszli „uzbrojeni” w niezbędny sprzęt i z wielką ochotą przystąpili do pracy. Uczniowie sprzątali zapomniane mogiły, grabili liście i alejki między grobami. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom.
RELACJA FOTOGRAFCZNA

 
 
 

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo