Innowacje pedagogiczne - odnosi się je do procesów tworzenia i przyswajania nowych rozwiązań oraz produktów składających się na ogół innowacyjnych doświadczeń z danej dziedziny. Są to zmiany typu rozwojowego powodujące wzbogacenie kultury o nowe wartości. Zdaniem R. Schulza powodują one przejście od stanu dobrego do stanu lepszego niosąc za sobą postęp. Są to składniki pedagogicznego doświadczenia. W literaturze naukowej podkreśla się znaczącą rolę nauczyciela w procesie wprowadza innowacji do rzeczywistości szkolnej. Rola ta wymaga wielostronnych kwalifikacji (umiejętności diagnozowania aktualnej sytuacji, uzasadnienia zmian wiedzy z dziedziny, której innowacja dotyczy).
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukujący nowych dróg rozwoju i metod działania , reagować elastycznie na zmiany warunków oraz potrzeby edukacyjnej społeczeństwa i jednostki. Podstawowym warunkiem wprowadzenia innowacji jest krytyczna ocena istniejącego stanu rzeczy.
Zainteresowanie innowacjami pedagogicznymi podzielić można na dwa nurty:
- teoretyczny
- praktyczny

Pojęcie innowacji jest pojęciem otwartym, w jego rodzinie znaczeń mieszczą się eksperymenty, reformy, zmiany. Wg klasyfikacji Kaplana można innowacje rozumieć jako:
 - zmiany bliżej nieokreślone
 - immanentną zmianę systemu
 - zmianę naruszającą system
 - zmianę ujmowaną w aspekcie teoretyczno - systemowym
 
W pierwszym z w/w znaczeń oznacza każdą zmianę w obszarze wychowania, wprowadzenie nowości, ciąg zdarzeń, których początek jest niewyjaśniony, nierzadko określony jako przypadkowy. Drugie znaczenie wskazuje na wzrost efektywności systemu, dostosowanie systemu do zmienianego otoczenia albo zmodyfikowania warunków wewnętrznych innowacji, które działają również stabilizująco na system. Znaczenie trzecie innowacji wykracza poza modernizację i wzrost osiągnięć istniejącego systemu. Obejmuje reorientacje na nowe cele systemu, normy postępowania i wzory zachowań. W znaczeniu czwartym innowacje określana jest jako prośba rozwiązania problemu systemu, ma znaczenie w przekształceniu społecznym.

Dwie pierwsze możliwości akcentują cel, który jest ulepszeniem szkoły, a zatem zmianą w jej elementach i zakresie działalności. Natomiast znaczenie trzecie i czwarte dotyczą przebudowy szkoły (systemu). Oznaczają zmiany elementów i reakcji pomiędzy nimi co jest rozumiane w zmianie założeń, celów i funkcji szkoły.
 
INNOWACJE W ROKU SZKOLNYM 2020-2021
"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"
Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III
Klasa 1a - mgr B. Lemańska

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo