Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach.

Nauczyciele dyżurujący w świetlicy: 
M. Frąckowiak
D. Heise
I. Klunder
W. Malak
K. Myk - Szczepińska
A. Stankiewicz

Godziny pracy świetlicy:
Poniedziałek 6:30 - 16:00
Wtorek 6:30 - 16:00
Środa 6:30 - 16:00
Czwartek 6:30 - 16:00
Piątek 6:30 - 16:00

Opieką świetlicy objęci są uczniowie dowożeni i dojeżdżający oraz uczniowie miejscowi oczekujący na zajęcia lekcyjne. Oferta zajęć świetlicowych skierowana jest również do uczniów chcących włączyć się w organizowane zajęcia, imprezy i konkursy.

Główne cele świetlicy szkolnej to:
1. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
3. Poznawanie różnorodnych technik dekoracji i wzornictwa.
4. Kompensowanie zaniedbań środowiskowych.
5. Integracja grup rówieśniczych.
6. Przygotowanie uczniów do samodzielności.
7. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
9. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
10. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
11. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

Świetlica koordynuje również akcję dożywiania w szkole poprzez współpracę ze szkolną intendentką i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do stałych zadań wychowanków należy pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej podczas przerw obiadowych. Obiady wydawane są w godz. od 12:25 do 14:00. W ramach akcji „Zdrowy styl życia”, wychowankowie promują zdrową żywność przygotowując różnorodne zestawy surówek, zachęcając do spożywania warzyw i owoców.
Podczas organizowanych zajęć młodzież może rozwijać swoje pasje, zainteresowania, odkrywać swoje zdolności. Uczniowie mający trudności w nauce mogą skorzystać z pomocy wychowawców oraz kolegów i koleżanek. Proponowane zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne dają możliwość korygowania niewłaściwych zachowań oraz wspierania rozwoju psychicznego i emocjonalnego.
Wychowankowie świetlicy współpracują z Samorządem Szkolnym, wspierają akcje Szkolnego Klubu Młodych Wolontariuszy, decydują o tematyce i formach prowadzonych zajęć.

Zapraszamy do współpracy wszystkich Uczniów oraz Rodziców !

 

docxREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

docxZASADY REKRUTACJI

 

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo