efs

Pracownia komputerowa - projekt 2007 roku. Nasza szkoła w 2008 roku pozyskała kolejną nowoczesną pracownię komputerową zakupioną przez MEN w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie pracowni składa się z serwera i 10 komputerów uczniowskich, z którymi w sieci współpracuje drukarka i skaner. Nauczyciele dodatkowo mają do dyspozycji komputer przenośny i rzutnik multimedialny, które stanowią pomoc multimedialną do prowadzenia zajęć ze wsparciem multimedialnym poza pracownią komputerową. Nowoczesny sprzęt zapewnia doskonałe warunki pracy zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dzięki pozyskanej pracowni nauczyciele mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputera wychodzą naprzeciw współczesnej edukacji informatycznej społeczeństwa.

ICIM - projekt 2007 roku. W 2008 roku w bibliotekę szkolną wzbogacono o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt MEN współfinansowany z EFS pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych". Projekt zakładał wyposażenie bibliotek w 4 komputery, 1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. Dzięki ICIM uczniowie i nauczyciele mają zapewnione doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo