​

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
1. M. Frąckowiak wychowawca klasy 2b 
2. D. Heise wychowawca klasy 1c
3. A. Karbowska wychowawca grupy 0a
4. H. Kisiała wychowawca klasy 2c
5. I. Kobza wychowawca klasy 2a
6. B. Lemańska wychowawca grupy 0c 
7. J. Mazur wychowawca klasy 1b 
8. J. Nalazek-Zarębska  
9. Z. Pluta wychowawca klasy 3a
10. D. Brylew - Płoszyńska wychowawca klasy 1a
11. J. Spychalska - Kamińska wychowawca grupy 0b 
12. V. Stankiewicz wychowawca klasy 3b 
NAUCZYCIELE KLAS IV - VIII
RELIGIA
1. M. Dzikowski  
2. B. Stefański  
JĘZYK POLSKI
1. J. Bociek  wicedyrektor  
2. K. Myk - Szczepińska wychowawca klasy 5b 
3. J. Sandomierz wychowawca klasy 6b 
JĘZYK ANGIELSKI
1. J. Krzemińska  wychowawca klasy 4a 
2. A. Spierewka  wychowawca klasy 4c 
3. J. Felczykowska-Youmbi  
JĘZYK NIEMIECKI
1. K. Myk-Szczepińska  
2. J. Felczykowska-Youmbi  
HISTORIA
1. I. Szczepanowska  wychowawca klasy 7a
WOS
1. J. Mazur  
2. I. Szczepanowska  
MATEMATYKA
1. U. Dyks  
2. A. Kowalik  
3. E. Szulc  wicedyrektor 
FIZYKA
1. U. Dyks wychowawca klasy 5a   
CHEMIA
1. A. Kowalik wychowawca klasy 6a 
BIOLOGIA
1. L. Łysek-Smolińska wychowawca klasy 4b 
PRZYRODA
1. I. Klunder wychowawca klasy 7b  
2. L. Łysek-Smolińska  
GEOGRAFIA
1. I. Klunder  
2. H. Kulągowska-Puzio  
MUZYKA
1. A. Stefańska  
PLASTYKA
1. B. Jaroszewska  
2. A. Stefańska  
   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
1. A. Stankiewicz  
INFORMATYKA
1. W. Malak  
2. A. Stankiewicz  
TECHNIKA
1. W. Malak  
DORADZTWO ZAWODOWE
1. K. Myk-Szczepińska  
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1. W. Czerwiński  
2. M. Lasota  
WSPIERANIE PROCESU NAUCZANIA
PEDAGOG SZKOLNY
1. L. Rogaszewska   dyrektor 
2. A. Witkowska  
PSYCHOLOG SZKOLNY
1. M. Zmorek-Szmelter  
LOGOPEDA
1. E. Kłodzińska  
ŚWIETLICA SZKOLNA
1. M. Frąckowiak  
2. D. Heise  
3. I. Klunder  
4. W. Malak  
5. K. Myk-Szczepińska  
6. A. Stankiewicz  
BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. M. Cywińska  Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo