​

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
1. mgr D. Heise mianowany wychowawca klasy 0c
2. mgr H. Kisiała dyplomowany wychowawca grupy 1c
3. mgr I. Kobza dyplomowany wychowawca grupy 1a
4. mgr B. Lemańska dyplomowany wychowawca klasy 3a 
5. mgr J. Mazur dyplomowany wychowawca klasy 0b 
6. mgr J. Nalazek-Zarębska mianowany wychowawca klasy 3b 
7. mgr Z. Pluta dyplomowany wychowawca klasy 2a
8. D. Brylew - Płoszyńska początkujący wychowawca klasy 0a
9. dr J. Spychalska - Kamińska dyplomowany wychowawca klasy 3c 
10. mgr V. Stankiewicz dyplomowany wychowawca klasy 2b 
11. mgr M. Zakrzewska mianowany wychowawca grupy 1b 
NAUCZYCIELE KLAS IV - VIII
RELIGIA
1. mgr M. Dzikowski  mianowany  
2. mgr B. Stefański  kontraktowy  
JĘZYK POLSKI
1. mgr J. Bociek dyplomowany  wicedyrektor  
2. mgr K. Myk - Szczepińska dyplomowany wychowawca klasy 4b 
3. mgr J. Sandomierz dyplomowany wychowawca klasy 5b 
4. mgr M. Zakrzewska mianowany  
5. dr K. Zielińska kontraktowy wychowawca klasy 8b 
JĘZYK ANGIELSKI
1. mgr J. Krzemińska mianowany  
2. mgr A. Spierewka dyplomowany  
3. dr K. Zielińska kontraktowy  
JĘZYK NIEMIECKI
1. mgr J. Felczykowska-Youmbi dyplomowany  
2. mgr K. Myk-Szczepińska dyplomowany  
HISTORIA
1. mgr I. Szczepanowska dyplomowany  
WOS
1. mgr J. Mazur dyplomowany  
2. mgr I. Szczepanowska dyplomowany  
MATEMATYKA
1. mgr U. Dyks dyplomowany wychowawca klasy 4a  
2. mgr inż. A. Kowalik dyplomowany  
3. mgr E. Szulc dyplomowany  wicedyrektor 
FIZYKA
1. mgr U. Dyks dyplomowany  
CHEMIA
1. mgr inż. A. Kowalik dyplomowany wychowawca klasy 5a 
BIOLOGIA
1. mgr L. Łysek-Smolińska dyplomowany wychowawca klasy 8a 
PRZYRODA
1. mgr I. Klunder dyplomowany wychowawca klasy 6b  
2. mgr L. Łysek-Smolińska dyplomowany  
GEOGRAFIA
1. mgr I. Klunder dyplomowany  
2. mgr H. Kulągowska-Puzio dyplomowany wychowawca klasy 8c
MUZYKA
1. mgr A. Stefańska kontraktowy  
PLASTYKA
1. mgr B. Jaroszewska dyplomowany  
   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
1. mgr A. Stankiewicz dyplomowany  
INFORMATYKA
1. mgr W. Malak dyplomowany  
2. mgr A. Stankiewicz dyplomowany  
TECHNIKA
1. mgr W. Malak dyplomowany  
DORADZTWO ZAWODOWE
1. mgr K. Myk-Szczepińska dyplomowany  
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1. mgr W. Czerwiński dyplomowany  
2. mgr M. Lasota dyplomowany  
WSPIERANIE PROCESU NAUCZANIA
PEDAGOG SZKOLNY
1. mgr L. Rogaszewska dyplomowany   dyrektor 
2. mgr A. Witkowska dyplomowany  
PSYCHOLOG SZKOLNY
1. mgr M. Zmorek-Szmelter dyplomowany  
LOGOPEDA
1. mgr E. Kłodzińska kontraktowy  
ŚWIETLICA SZKOLNA
1. mgr  I. Kobza dyplomowany  
2. mgr W. Malak dyplomowany  
3. mgr V. Stankiewicz dyplomowany  
4. mgr A. Stefańska kontraktowy  
5. mgr K. Myk-Szczepińska dyplomowany  
BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. mgr M. Cywińska mianowany  Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo