OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
p. Justyna Felczykowska - Youmbi

                         
DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

a) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
b) przedstawia innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
c) wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły,
d) organizuje działalności kulturalno-rozrywkowe uczniów w porozumieniu dyrektorem szkoły,
e) współdziała z innymi samorządami uczniowskimi,
f) ma prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
g) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 

       Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi integralną część statutu.
 
 
  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 L.p Imię i nazwiskoklasa
1. N. Duziak 4a
2. M. Latos 4a
3. D. Siuda 4a
4. Z. Wiśniewska 4a
5. A. Kozłowska 4b
6. A. Zieliński 4b
7.  Z. Nowacka 6a
8. N. Kolasińska 6b
9. J. Pantkowski 6c
10. Z. Zieliński 7a
11. N. Czaplewska 7b
12. Sz. Tatar 8c
13. M. Janczukowicz 8a
14. O. Pozorska 8b
15. O. Wenda 8b
16. A. Kocent 8c
17. Z. Chróscinska 8c

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo