OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
p. Justyna Felczykowska - Youmbi

                         
DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

a) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
b) przedstawia innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
c) wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły,
d) organizuje działalności kulturalno-rozrywkowe uczniów w porozumieniu dyrektorem szkoły,
e) współdziała z innymi samorządami uczniowskimi,
f) ma prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
g) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 

       Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi integralną część statutu.
 
  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 L.p Imię i nazwiskoklasa
1.  Z. Nowacka 5a
2. N. Kolasińska 5b
3. J. Pantkowski 5c
4. Z. Zieliński 6a
5. O. Dudziński 6b
6. M. Ziętak 6b
7. Sz. Tatar 6c
8. M. Janczukowicz 7a
9. K. Nowak 7b
10. N. Szkoda 7c
11. M. Markiewicz 8a
12. M. Michalski 8a
13. Z. Spychalska 8a
14. M. Kołodziejczyk 8b
15. M. Gibas 8c
16. A. Jarmużek 8c

Przydatne linki

Logo Koronowo
Logo Oke
Logotyp Bip
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men