OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
p. Justyna Felczykowska - Youmbi

                         
DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

a) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
b) przedstawia innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
c) wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły,
d) organizuje działalności kulturalno-rozrywkowe uczniów w porozumieniu dyrektorem szkoły,
e) współdziała z innymi samorządami uczniowskimi,
f) ma prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
g) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 

       Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi integralną część statutu.
 
 
  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 L.p Imię i nazwiskoklasa
1. A. Izbaner 4a
2. T. Kłodziński 4a
3. A. Turkowski 4b
4. W. Wiese 4b
5. M. Kulpa 5a
6. A. Mitkowska 5a
7.  M. Kerl 5b
8. A. Matusik 5b
9. D. Ufnal 6a
10. Z. Wiśniewska 6a
11. C. Brona 6b
12. N. Rozkwitalska 6b
13. Z. Nowacka 8a
14. M. Wanka 8a
15. B. Rogaszewska 8b
16. A. Skotnicki 8b
17. Z. Czarnowska 8c
18. J. Pantkowski 8c

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo