OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
p. Hanna Kisiała (klasy 1-3)
p. Justyna Felczykowska - Youmbi (klasy 4-8)

                         
DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

a) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
b) przedstawia innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
c) wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły,
d) organizuje działalności kulturalno-rozrywkowe uczniów w porozumieniu dyrektorem szkoły,
e) współdziała z innymi samorządami uczniowskimi,
f) ma prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
g) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 

       Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi integralną część statutu.
 
 
  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 L.p Imię i nazwiskoklasa
1. Lena Wojdon 1A
2. Mikołaj Chruściel 1A
3. Agata Łysek 1B
4.  Stanisław Brygman 1B
5. Lena Wierzbińska 1C
6. Jakub Kosicki 1C
7. Alicja Gramowska 2A
8. Amelia Płotka 2A
9. Joanna Radej 2B
10. Weronika Zielińska 2B
11. Zofia Grzechowiak 2C
12.  Avelina Machoshak 2C
13. Maja Wojciechowska 2C
14. Helena Kolasa 3A
15. Julita Pukownik 3A
16. Michał Wysocki 3B
17. Maja Zielińska 3B
18. Agnieszka Szulc 4A
19. Julia Tatar 4A
20. Lena Czerwińska 4B
21. Zofia Winowiecka 4B
22. Maksymilian Wierzbicki 4B
23. Olga Rozkwitalska 4C
24. Anastazja Ormińska 4C
25. Lena Lemańska 5A
26. Laura Wesołowska 5A
27. Anna Izbaner 5A
28. Kornelia Kowalik 5B
29. Helena Domek 5B
30. Oliwia Musiał 6A
31. Anna Konovalova 6A
32. Adrianna Karbowska 6B
33.  Wiktoria Jędrzejewska 6B
34. Aleksandra Jasiak 6B
35. Matylda Ipczyńska 7A
36. Zuzanna Wiśniewska 7A
37. Zofia Gramowska 7B
38. Cecilia Brona 7B
39. Nina Rozkwitalska 7B

 

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo