Szanowni Państwo, informujemy o zmianach w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:

1. Nauczanie zdalne dla klas IV - VIII przedłużone do końca lutego 2021r.
2. Terminy semestrów szkolnych: 1 semestr od 1.09.2020r. do 29.01.2021r. / 2 semestr od 1.02.2021r. do 25.06.2021r.
3. Przewidywane oceny semestralne z poszczególnych przedmiotów (w tym oceny niedostateczne) wystawione zostaną do dnia 22 grudnia 2020r.
4. Zimowa przerwa świąteczna: od 23.12.2020r. do 3.01.2020r.
5. Ferie zimowe: od 4.01.2021r. do 17.01.2021r.
6. Zebrania indywidualne (rodzic + uczeń + nauczyciel) odbędą się online w aplikacji TEAMS przez konto ucznia w terminach od 7.12.2020r. do 11.12.2020r. Szczegółowe informacje (data i godzina spotkania) przekaże wychowawca klasy przez dziennik elektroniczny.
7. Spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbędą się na prośbę rodzica, zgłoszoną pisemnie w dzienniku ekeltronicznym do nauczyciela uczącego danego przedmiotu, który wyznaczy termin spotkania online (datę i godzinę).
8. Rekolekcje odbędą się w terminie późniejszym.

                                                                                                                                                           Z poważaniem - Dyrekcja Szkoły
 
INFORMACJE O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020-2021
 
I semestr trwa: od 1 września 2020 do 15 stycznia 2021
II semestr trwa: od 18 stycznia 2021 do 25 czerwca 2021
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

 
Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
Rekolekcje Adwentowe: 18, 21, 22 grudnia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe: 15.02 - 28.02.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04 - 06.04.2021 r.
Egzamin ósmoklasisty: I termin 25, 26, 27 maja 2021 r.
                                        II termin 16, 17, 18 czerwca 2021 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
 
DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
25, 26, 27 maja 2021 r.,
4 czerwca 2021 r.
 
KONTAKTY Z RODZICAMI 
 
Zebrania ogólne z rodzicami - spotkanie z wychowawcą godzina 17:00
15 IX 2020 r. - klasy I - III
16 IX 2020 r. - klasy IV, VI
17 IX 2020 r. - klasy VII - VIII

26 I 2021 r. - klasy I - III
27 I 2021 r. - klasy IV, VI
28 I 2021 r. - klasy IV - VI

8 VI 2021 r. - klasy I - III
9 VI 2021 r. - klasy IV, VI
10 VI 2021 r. - klasy VII - VIII
 
Zebrania indywidualne - wychowawca + rodzic + uczeń (szczegółowe informacje przekaże wychowawca): 
7 - 11 XII 2020 r.  
17 - 21 V 2021 r.  
 
"Drzwi otwarte" dla rodziców (spotkania od godziny 16:30-18:00):
21 X 2020 r.
18 XI 2020 r.
17 III 2021 r.
21 IV 2021 r.
 
Planowane terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
28.08.2020 r. (piątek) - Organizacja roku szkolnego 2020-2021
10.09.2020 r. (czwartek) - Posiedzenie poświęcone zatwierdzeniu dokumentów
14.01.2021 r. (czwartek) - Zatwierdzenie klasyfikacji za I semestr
4.02.2021 r. (czwartek) - Podsumowanie pracy szkoły za I semestr
17.06.2021 r. (czwartek) - Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2020-2021
26.08.2021 r. (czwartek) - Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2020-2021

Terminy szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej będą podawane na bieżąco, po ustaleniu z prelegentami.
 

Przydatne linki

Logo Koronowo
Logo Oke
Logotyp Bip
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men