INFORMACJE O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

I semestr trwa: od 1 IX 2022 r. do 29 I 2023 r.
II semestr trwa: od 30 I 2023 r. do 23 VI 2023 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.
Rekolekcje Adwentowe 20, 21, 22 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe: 30.01 - 12.02.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty: I termin 23, 24, 25 maja 2023 r.
                                        II termin 12, 13, 14 czerwca 2023r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
 
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
23, 24, 25 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
 PLANOWANE KONTAKTY Z RODZICAMI
Zebrania ogólne: godzina 16:30 - spotkanie z wychowawcą
19 IX 2022 r. klasy I - III
20 IX 2022 r. klasy IV - VI
21 IX 2022 r. klasy VII - VIII
22 IX 2022 r. oddziały przedszkolne
16 II 2023 r. klasy I - III
20 II 2023 r. klasy IV - VI
21 II 2023 r. klasy VII - VIII
12 VI 2023 r. klasy I - III
13 VI 2023 r. klasy IV - V
13 VI 2023 r. klasy VII - VIII
 
Zebrania indywidualne - wychowawca - rodzic - uczeń (szczegółowe informacje na temat organizacji przekażą wychowawcy)
13 - 15 XII 2022 r.
16 - 28 V 2023 r.
 
Konsultacje z Rodzicami -  godzina 16:30 - 17:30
Ostatnia ŚRODA każdego miesiąca
28 IX 2022 r.
26 X 2022 r.
23 XI 2022 r.
14 XII 2022 r.
25 I 2023 r.
22 II 2023 r.
29 III 2023 r.
26 IV 2023 r.
24 V 2023 r.
 
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 
PLANOWANE POSIEDZENIA
1. Organizacja roku szkolnego 2022/2023 - 25 sierpnia 2022 r.
2. Posiedzenie poświęcone zatwierdzeniu dokumentów - 14 września 2022 r.
3. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr - 26 stycznia 2023 r.
4. Podsumowanie pracy szkoły za I semestr - 15 lutego 2023 r.
5. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji  za rok szkolny 2022/2023 - 14 czerwca 2023 r.
6. Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2022/2023 - 27 czerwca 2023 r.
7. Organizacja roku szkolnego 2023/2024 - 30 sierpnia 2023 r.
8. Posiedzenia szkoleniowe rady pedagogicznej - terminy będą podawane na bieżąco po ustaleniu z prelegentami.
 

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo