INFORMACJE O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

I semestr trwa: od 1 IX 2021 r. do 14 I 2022 r.
II semestr trwa: od 31 I 2022 r. do 24 VI 2022 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.
Rekolekcje Adwentowe 20, 21, 22 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe: 17.01 - 30.01.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty: I termin 24, 25, 26 maja 2022 r.
                                        II termin 13, 14, 15 czerwca 2022 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
 
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
24, 25, 26 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.
 PLANOWANE KONTAKTY Z RODZICAMI
Zebrania ogólne: godzina 16:30 - spotkanie z wychowawcą
20 IX 2021 r. klasy I - III
21 IX 2021 r. klasy IV - V
22 IX 2021 r. klasy VII - VIII
28 IX 2021 r. oddziały przedszkolne
07 II 2022 r. klasy I - III
08 II 2022 r. klasy IV - V
09 II 2022 r. klasy VII - VIII
08 VI 2022 r. klasy I - III
09 VI 2022 r. klasy IV - V
13 VI 2022 r. klasy VII - VIII
 
Zebrania indywidualne - wychowawca - rodzic - uczeń (szczegółowe informacje na temat organizacji przekażą wychowawcy)
13 - 15 XII 2021 r.
16 - 28 V 2022 r.
 
"Drzwi otwarte" -  godzina 16:30 - 18:00
ŚRODA
20 X 2021 r.
24 XI 2021 r.
23 III 2022 r.
27 IV 2022 r.
 
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 
PLANOWANE POSIEDZENIA
1. Organizacja roku szkolnego 2021/2022 - 30 sierpnia 2021 r.
2. Posiedzenie poświęcone zatwierdzeniu dokumentów - 14 września 2021 r.
3. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr - 13 stycznia 2022 r.
4. Podsumowanie pracy szkoły za I semestr - 03 lutego 2022 r.
5. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji  za rok szkolny 2021/2022 - 15 czerwca 2022 r.
6. Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022 - 25 sierpnia 2022 r.
7. Posiedzenia szkoleniowe rady pedagogicznej - terminy będą podawane na bieżąco po ustaleniu z prelegentami.
 

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo